History

Books

 • Slavonski meandar : Prostor i pojam Slavonije u XIII. stoljeću. Zagreb: Srednja Europa, 2014.

Articles

 • “Pečat bizantskih careva Lava VI. i Aleksandra iz Podgradine kod Livna” in: Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 46 (2014); 161-177.
 • “Sv. Demetrije Solunski i njegov kult: historiografska i naratološka analiza Čudesa sv. Demetrija” in: Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 44 (2012); 143-174.

Chapter in a book

 • “Sabori u srednjem vijeku” in: Hrvatski sabor, ur. Neven Budak (Zagreb: Leykam international, 2010), 7-22.

Editor

 • Pro tempore: časopis studenata povijesti, 5. broj, 2008. godina.

Reviews

 • Victor Genke i Francis X. Gumerlock, Gottschalk and a medieval predestination controversy: texts translated from the Latin, Marquette University Press, Milwaukee 2010, 247 str. in: Historijski zbornik 66 (2013) 1; 229-231. (also published online)
 • Prepričana povijest u maniri trafikantske historiografije. Zvonimir Despot i Danijel Tatić, Seljačka buna Matije Gupca: Nova povijest 1573. – Činjenice protiv mitova, 440 godina poslije, Večernji list, Zagreb 2013. (published online)
 • Maja Petrinec, Groblja od 8. do 11. stoljeća na području ranosrednjovjekovne hrvatske države, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split 2009, ix + 663 str., in: Historijski zbornik 64 (2011) 1; 234-237.
 • Walter Goffart, Barbarians, Maps, and Historiography. Studies on the Early Medieval West, Farnham-Burlington: Ashgate Variorum, 2009., in: Historijski zbornik 64 (2011) 1; 240-246.
 • I bi Hrvat. Povodom knjige Danijela Dzine, Becoming Slav, Becoming Croat: Identity transformations in post-Roman Dalmatia, Leiden-Boston: Brill Academic publishers, 2010., in: Historijski zbornik 64 (2011) 2; 580-586.
 • Tomislav Đurić, Crkvena baština varaždinsko-topličkog kraja, Varaždinske Toplice-Varaždin-Samobor: Ogranak Matice hrvatske Varaždin-Meridijani, 2009./2010., 93 stranice., in:  Historia Varasdiensis 1 (2011); 301-302.
 • Što je vrijeme povjesničaru? O knjizi Lynn Hunt, Measuring Time, Making History (Budimpešta-New York: Central European University Press, 2008), 144 stranice., in: Historijski zbornik 63 (2010) 1; 328-333.
 • Karmen Levanić i Hrvoje Petrić, ur., Zapisnici poglavarstva grada Koprivnice 1639.-1700., sv. 1-2 (Samobor: Meridijani, 2006-2008)., in:  Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja 9 (2010), 17; 186-187.
 • Pavao Đakon, Povijest Langobarda, Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2010., 406 str., in: Historijski zbornik 63 (2010) 2; 604-607.

Reports

 • Predavanje akademika Tomislava Raukara o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i historiografiji o hrvatskome srednjovjekovlju, 17. studenog 2011., Knjižnica HAZU, Zagreb., in: Historijski zbornik 64 (2011) 2; 635-637.
 • Međunarodni znanstveni skup „U početku bijaše De administrando imperio: Konstantin Porfirogenet i percepcije najranije hrvatske povijesti“, Filozofski fakultet u Zagrebu, 18. veljače 2010., in: Historijski zbornik 63 (2010) 1; 393-396.
 • Interaktivna tematska radionica »EBSCO i povijesne znanosti«, Zagreb, 21. listopada 2010., in: Historijski zbornik 63 (2010) 2; 709-711.

Interviews

 • “Neven Budak – povodom pokretanja biblioteke ‘Hrvatska povijest'”, in: Pro tempore: časopis studenata povijesti 5 (2008): 129-131.

Projects participation

 • Historiografija.hr (http://www.historiografija.hr). Webmaster.
 • Populus, objavljivanje serijalnih izvora za hrvatsku ranonovovjekovnu povijest (http://www.ffzg.hr/pov/zavod/demografija/). Importing tax collections data from 1495. to 1596. in the database.
 • Triplex confinium – Vojna krajina u suvremenoj historiografiji (http://www.ffzg.unizg.hr/pov/zavod/triplex2/). Webmaster.

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *